Ajuntament de Rocafort
Calendari
Anunci del tribunal qualificador del procés selectiu per a la formalització d'un contracte laboral de relleu de peó de manteniment i jardineria, per mitjà de concurs-oposició
<< Tornar arrere

Resultados de la fase de concurso.

Plazo para presentar reclamaciones desde el 23 al 26 de septiembre de 2016.

LOPD - © Ajuntament de Rocafort - C/ Carrer del Pou, s/n, 46111 - Rocafort, Valencia - Telf. 96 131 00 62 - Fax. 96 131 05 58
Desenvolupament web: The Bit Makers