Ajuntament de Rocafort
Calendari
Centre Antic Convent
Agència de desenrotllament local ADL

Des del servici d'AEDL de Rocafort es treballa per la promoció econòmica del municipi en dos línies:

Servici de suport a emprenedors: des de l'AEDL es presta un servici d'impuls a la cultura emprenedora, recolzant a aquelles persones que desitgen iniciar un projecte empresarial i necessiten assessorament. Este servici es veu complementat amb el programa de creació d'empreses del Consorci Pactem Nord, els tècnics del qual es desplacen al nostre municipi per a assessorar de manera individualitzada en matèria de pla d'empresa, gestió de negoci, etc... a aquells projectes d'autoocupació derivats des de l'AEDL.

- Foment comercial: es duen a terme accions dirigides a incentivar i dinamitzar l'activitat comercial del municipi, prestant servicis d'informació i assessorament en matèria de legislació comercial i d'ayudas/subvención públiques als comerços i pimes del municipi.

En esta línia es treballa també recolzant a l'associació de comerciants i empresaris de Rocafort, en planificació i gestió de campanyes de promoció del comerç local, informació, assessorament, formació, sol·licitud de subvencions i tot allò que la mateixa requerix.

- Projectes de Desenrotllament Local: des de l'Agència es realitzen treballs de disseny, elaboració, gestió i coordinació d'aquells projectes i iniciatives que puguen repercutir en el desenrotllament social i econòmic del municipi, i de manera directa o indirecta en la creació d'ocupació.

Servicis i activitats per a majors

L'edifici Antic Convent obri les seues portes per a mostrar les noves activitats i serveis dirigits als veïns i veïnes del poble majors de 60 anys.  Hui dilluns, 22 d'abril a les 18h.

LOPD - © Ajuntament de Rocafort - C/ Carrer del Pou, s/n, 46111 - Rocafort, Valencia - Telf. 96 131 00 62 - Fax. 96 131 05 58
Desenvolupament web: The Bit Makers