Ajuntament de Rocafort
Calendari

Llistat definitu d'admesos i exclosos programa "La Dipu et Beca" i relació de beneficiaris

Llegir mes

Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia núm. 117, el día 20 de junio de 2016. Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al proceso de selección para la contratación de un peó Llegir mes

Llistat provisional d'admesos i exclosos amb la puntuació obtinguda.

S'estableix un termini de 3 dies hàbils per presentar al·legacions. Finalitza el dimarts 21 de juny, inclusivament.

Llegir mes

BASES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ  "LA DIPU ET BECA"  DE                        L´AJUNTAMENT Llegir mes

Pàgs: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66
LOPD - © Ajuntament de Rocafort - C/ Carrer del Pou, s/n, 46111 - Rocafort, Valencia - Telf. 96 131 00 62 - Fax. 96 131 05 58
Desenvolupament web: The Bit Makers